ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS PROGRAMI


 
   

Ana Sayfa

   
 


 

 

Ana Sayfa

=> Çıkmış Sorular

=> Dersler

=> Facebook

=> Kadro

=> Sınav

=> Ders

=> Sık Sorulan Sorular

 


     
 


 

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Danışma Kurulunun 2008 yılı çalışmalarının odak noktasını, SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün, “Yeni Hizmet
Modelleri Doğrultusunda Sosyal Hizmetlerde Ara Eleman İhtiyacı” konusu oluşturmaktadır.

Ülkemizde bugüne değin alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının / sosyal çalışmacıların yoğunlukla çalıştığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda onlarla birlikte çalışan diğer meslek elemanları yoğunluklu olarak psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, hekim, fizyoterapist, hemşire ve diyetisyenlerdir ve hepsinin en az lisans düzeyinde
üniversite eğitimi vardır.

Tüm bu mesleklerin görev tanımı – uluslararası standartlara dayandırılarak – genel olarak ve kurum bazında belirlenmiştir. Bunlar bu kurumların “ana elemanları”dır.
Tüm ülkemiz kurumları göz önüne alındığında, raporda belirtilen ana eleman sayısıyla, yeni hizmet modelleri çerçevesinde yeterli bir hizmet üretmek mümkün görünmemektedir.

Bu nedenle Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Danışma Kurulu “Kurumumuz bünyesinde görev yapan sosyal çalışmacıların
sayılarının yetersizliği, ara elemana duyulan
ihtiyacı artırmaktadır” şeklinde bir önermede bulunmuştur.

Ara eleman kavramını, belirtildiği gibi, mesleki
çalışmalar dışında, bakım hizmetlerini yürütmek üzere yetiştirilen nitelikli işgücü olarak tanımlayabiliriz. Bu yüzden Sosyal Hizmetler Önlisans programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Buradaki ara elamanın Sosyal Hizmet Uzmanlığıyla bir bir benzerliği yoktur. Ara elemanın görev ve yetkileri zaten bellidir.

Ülkemiz koşulları göz önüne alındığında, sosyal hizmetler alanında nitelikli bakım personeline ihtiyaç vardır. İşte bu bakım personeli; yaşlı bakıcısı, özürlü bakıcısı, çocuk bakıcısı gibi ara elemanlardır. Bu elamanlar alan mezunu olmadığı için taşeron firmalardan temin edilmektedir.

Sosyal hizmetler alanında gerek sosyal hizmet uzmanlarına gerekse yardımcı yardım personeline / ara elemana duyulan ihtiyaç, eğitim üzerinde baskı oluşturmaktadır.
İhtiyacın karşılanması amacıyla başlatılan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Önlisans programı gibi çözümler personel sıkıntısını azaltacaktır.

Bu nedenle mevcut önlisans Sosyal Hizmetler programı için KPSS 'de Ara elemanların ve meslek elemanlarının görev tanımları ve işlevleri ivedilikle tanımlanmalı ve Sosyal Hizmetler Önlisans Proramını okumakta olan ögrencilere KPSS sınavında "Sosyal Hizmetler Yard. Personeli" kadrosu verilmelidir.

AÖF Sosyal Hizmetler Topluluğu


http://www.facebook.com/AofSosyalHizmetler

 
 

Bugün 2 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!

 

 
Mehmet Sıtkı UĞUR © Twitter : MehmetSUgur